Go back

GäY (DK)

2023

Presented by HeadQuarters

Listen to GäY’s music
Play Video
EN DK

GäY has been described as a group from the past playing music from the future, which in itself is a contradiction. And that is precisely what Gäy is; a contradiction - opposing forces coexisting in one boat on a stormy sea, zig-zagging towards the thundering horizon at the end of the illusory age where the reigning God, according to myth, is Rock'n'Roll and the wine pours down like rain from the 7th heaven, to drown the impure in Dionysian ecstasy.

Presented by HeadQuarters

GäY er blevet beskrevet som en gruppe fra fortiden, der spiller musik fra fremtiden, hvilket i sig selv er en selvmodsigelse. Og det er netop, hvad Gäy er; en selvmodsigelse - opponerende kræfter, der sameksisterer i én båd på et stormfuldt hav, zig-zaggende mod den tordnende horisont ved den illusoriske tids ende, hvor den regerende Gud, ifølge myten, er Rock’n'Roll, og vinen vælter ned som regn fra den 7. himmel, for at drukne de urene i Dionysisk ekstase.

Præsenteres af HeadQuarters