Go back

Færdig med en musikuddannelse – og hva’ så? (Danish)

Radisson Blu Room 4 Get direction
EN DK

Education doesn't pay off. That's the disheartening conclusion of a study on the working conditions for musicians and composers in Denmark. The same study also reveals that nearly half of the performing musicians and composers are highly educated. Unlike the trend in the rest of Denmark, the length of your education simply doesn't matter for how well you fare in your career and how much money you earn when you graduate from the conservatory or similar institutions. At the same time, another study shows that many within the music industry experience dissatisfaction, with stress and anxiety being familiar companions. Is it possible that this is related to narrow perceptions of success criteria within the music profession? Are students lacking important information about the competitive job market they face and tools to build a sustainable career in an industry that is constantly changing?

In this panel debate, we focus on the strategies and initiatives that established music education institutions have to help their graduates succeed, so they can create a sustainable career.

Panel: Mads Ravnsbæk, Managing Director/Sound (Rytmisk Musikkonservatorium); Kristina Holgersen, Songwriter, Adjunct Lecturer/Det Jyske Musikkonservatorium, Study Lecturer/Rytmisk Musikkonservatorium; Anne Meldal Nørgaard, Rector/Danish Songwriting Academy

Moderator: Christina Holm Dahl, Vice-Rector/Syddansk Musikkonservatorium This session will be conducted in Danish.

 

This session will be in Danish.

Presented by Promus & SPOT+.

Uddannelse betaler sig ikke. Sådan lyder en nedslående konklusion fra en undersøgelse af arbejdsforholdene for musikere og komponister i Danmark. Samme undersøgelse viser desuden, at knap halvdelen af de udøvende musikere og komponister rent faktisk er højtuddannet. Modsat tendensen i resten af Danmark betyder længden på din uddannelse bare ikke noget for, hvor godt det går dig i din karriere, og hvor mange penge du tjener, når du står som færdiguddannet fra konservatoriet eller deslige. Samtidig viser en anden undersøgelse, at mange inden for musikbranchen oplever mistrivsel, hvor stress og angst er velkendte følgesvende. Er det muligt, at dette hænger sammen med snævre opfattelser af succeskriterier inden for musikerfaget? Mangler de studerende vigtig information om det konkurrenceprægede arbejdsmarked, de står overfor, og redskaber til at opbygge et bæredygtigt arbejdsliv i en branche, der er i konstant forandring?

I denne paneldebat stiller vi skarpt på, hvilke strategier og tiltag de etablerede musikuddannelser har for at hjælpe sine dimittender godt ud på den anden side, så de netop kan skabe en bæredygtig karriere.

Panel: Mads Ravnsbæk, daglig leder/Sound (Rytmisk Musikkonservatorium); Kristina Holgersen, sangskriver, adjunkt/Det Jyske Musikkonservatorium, studielektor/Rytmisk Musikkonservatorium; Anne Meldal Nørgaard, rektor/Danish Songwriting Academy

Moderator: Christina Holm Dahl, vicerektor/Syddansk Musikkonservatorium

 

Denne session vil foregå på dansk.

Præsenteret af Promus & SPOT+.

View Program
View Program