Go back

Expectation Meets Reality (English)

Presented by Frederik Juul, PhD, Sorbonne University

Radisson Blu Room 11
EN DK

Evaluating the financial impact and “artist-centricity” of new payment systems on streaming platforms

After a decade of discussing the pro rata payment system, the last few months of 2023 were a breakthrough for new models and modifications. Spotify, Apple, and Deezer are implementing changes to their systems individually but with a shared goal of supporting emerging and professional artists. But will they succeed in their mission? Frederik will present his most recent findings from his PhD research in music streaming economics, covering the financial impact of the new models on artists and rightsholders. Furthermore, Frederik will present calculations on additional alternatives to the platform changes.

Keynote: Frederik Juul, PhD/Université Sorbonne Paris Nord

 

This keynote is a part of the seminar Let's Talk Streaming. 

The keynote will be in English.

Presented by DPA – The association for professional songwriters and producers in cooperation with Promus & SPOT+.

Evaluering af den finansielle påvirkning og "artist-centreringen" ved de nye betalingssystemer på streamingplatforme

Efter et årti med diskussioner om det pro rata-betalingsystem var de sidste måneder af 2023 et gennembrud for nye modeller og ændringer. Spotify, Apple og Deezer implementerer ændringer i deres systemer individuelt, men med et fælles mål om at støtte opkommende og professionelle kunstnere. Men vil de lykkes med deres mission? Frederik vil præsentere sine nyeste fund fra sin ph.d.-undersøgelse i musikstreamingøkonomi, der dækker den finansielle indvirkning af de nye modeller på kunstnere og rettighedshavere. Derudover vil Frederik præsentere beregninger om yderligere alternativer til platformændringerne.

Keynote: Frederik Juul, PhD/Université Sorbonne Paris Nord

 

Keynoten er en del af seminaret Let's Talk Streaming. 

Denne keynote vil foregå på engelsk. 

Præsenteret af DPA – Dansk Populære Autorer - professionelle sangskrivere og producerer i samarbejde med Promus & SPOT+. 

View Program
View Program