Go back

Er management usundt? Den bæredygtige levevej for musikere og branche (Danish)

Radisson Blu Room 12
EN DK

There is a growing focus on (dis)well-being in the music industry, focusing on performing musicians and creating artists. A focus that has long been needed and a problem that has finally come to the surface. Now we just need to look at another, equally serious, side of the issue. Namely, those behind the scenes. It's not always that we understand and appreciate each other's perspectives on and offstage. On one hand, we can't do without each other, and there is generally a strong desire to collaborate. On the other hand, there may be a tendency for mudslinging, blaming others when something goes wrong or isn't good enough.

Furthermore, we find ourselves in an industry where the boundaries between the private and the professional blur. As a result, the manager's role has evolved to include not only the artist's professional endeavors but also their overall well-being. A role that requires extra resilience and resources. But who ensures that the manager thrives? The question is: who takes care of whom?

Panel: Kat Jarby, chairperson/Danske Artist Managers (DAM); Thomas Hyllested, organizational consultant/Dansk Musiker Forbund; Arense Warny, artist manager & grundlægger/Carrie Management

Moderator: Simon Gents, psychologist and founder/Stem Sindet 

 

This session is a part of the seminar Let's Talk Mental Health, Representation & Sustainability. 

The session will be in Danish.

Presented by DAM - Danish Artist Managers in collaboration with Promus & SPOT+

 

Der er et stigende fokus på (mis)trivsel i musikbranchen med udgangspunkt i de udøvende musikere og skabende kunstnere. Et fokus, der længe har været behov for og et problem, der endelig er kommet til overfladen. Nu mangler vi bare at se på en anden, lige så alvorlig, side af sagen. Nemlig dem bag scenen. Det er ikke altid vi forstår og værdsætter hinandens perspektiver på og bag scenen. På den ene side kan vi jo ikke undvære hinanden, og der er generelt et stort ønske om at samarbejde. På den anden side kan der godt være en tendens til mudderkastning, hvor det er de andres skyld, når noget går galt eller ikke er godt nok.

Vi befinder os desuden i en branche, hvor grænserne mellem det private og det professionelle flyder sammen. Som resultat har managerens rolle udviklet sig til at omfatte ikke kun artistens professionelle virke, men også generelle ve og vel. En rolle, der kræver ekstra overskud og ressourcer. Men hvem sørger for at manageren trives? Spørgsmålet er: hvem passer på hvem?

Panel: Kat Jarby, forperson/Danske Artist Managers (DAM); Thomas Hyllested, organisationskonsulent/Dansk Musiker Forbund; Arense Warny, artist manager & grundlægger/Carrie Management

Moderator: Simon Gents, psykolog og stifter/Stem Sindet 

 

Denne session er en del af seminaret Let's Talk Mental Health, Representation & Sustainability. 

Sessionen foregår på dansk.

Præsenteret af DAM - Danske Artist Managers i samarbejde med Promus & SPOT+

View Program
View Program