Go back

Emil Palme (DK)

Presented by Sun Ship & JazzDanmark

Listen to Emil Palme’s music
EN DK

Emil Palme is an experimental composer and guitarist whose practice is rooted in Scandinavian folklore and experimental music. Stroking and scratching the strings of his instrument with self-made bows of stone, the Danish artist conjures mesmerizing ceremonial patterns which unfold in the misty nether zone between composition and improvisation.

There is a primeval quality to the music, and a vital simplicity which begs comparison to certain stark turns by Morton Feldman or more recently the Malone/O’Malley coalition.

Emil Palme er en eksperimenterende komponist og guitarist, hvis praksis er fæstet i skandinavisk folklore og eksperimenterende musik. Aende og kradsende på instrumenternes strenge med hjemmelavede buer af sten fremkalder den danske kunstner hypnotiserende, ceremonielle mønstre, som udfolder sig i den tågede dis mellem komposition og improvisation.

Der er en urkraft-lignende kvalitet over musikken, og en afgørende simplicitet som minder om bestemte vendinger af Morton Feldman eller mere nyligt Malone/O’Malley-konstellationen.

View Lineup
View Lineup