Go back

Elijah Kashmir (PS)

2023

Presented by Queer Music Agency

Listen to Elijah Kashmir’s music
Play Video
EN DK

Elijah Kashmir is a Palestinian artist and gender bender. Their universe reflects the challenges Elijah faced as a teenager, where they were not accepted because they were queer. With their music, Elijah Kashmir creates space to experiment and break with the norm, anchoring themselves in feelings such as empowerment and inclusion, where hard-hitting productions and norm-breaking lyrics meet in a culmination of energetic rap.

Presented by Queer Music Agency

Elijah Kashmir er en palæstinensisk artist og gender bender. Deres univers afspejler de udfordringer Elijah mødte som teenager, hvor de ikke blev accepteret, fordi de var queer. Med sin musik skaber Elijah Kashmir rum til at eksperimentere og bryde med normen, og forankrer sig i følelser som empowerment og inklusion, hvor hårdtslående produktioner og normbrydende tekster mødes i en kulmination af energisk rap. 

Præsenteres af Queer Music Agency