Go back

De Frie Aktører: Vækstlaget som værdiskaber (Danish)

Radisson Blu Room 4 Get direction
EN DK

The Danish grass root movement is flourishing like never before with independent cultural associations that have far greater freedom than the industry's established institutions. In the framework agreement for regional venues in 2021-2024, the focus is on "regional venues contributing to the development of quality, diversity, and innovation in the music scene, including the development and dissemination of talent, growth layers, and niche genres." There is no doubt that the grass root movement, and thus the independent cultural associations, play an important role in the development of the Danish music scene - but does it hold up in practice?

In this debate we will focus on the value of the grass root movement and the independent players for the development of the Danish music scene. The panel, representing a wide range of the industry's grass root actors, will explore the creation of value by independent actors in terms of community building, innovative concert experiences, diversity and representation, and much more. We will question both where things are going well and where there are unrealized potentials in ensuring continued development and collaboration between the music scene's grass root movements and larger players.

Panel: Camilla Aneto, co-leder/Frontløberne; Esben Aarup, projectmanager/Fermaten; Morlin Rye Adomat, venue programmer/Vega; Alma Steenberg, talent developer/Restage

Moderator: Torben Vinter, projectmanager/Kulturens Selvstændige 

 

This session is a part of Let's Talk Live Entertainment.

The session will be in Danish.

Presented by Promus & SPOT+.

Den danske vækstlagsscene blomstrer som aldrig før med uafhængige arrangørforeninger, som har langt større frihed end branchens etablerede institutioner. I de regionale spillesteders rammeaftale for 2021-2024 lægges der fokus på, at “regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder udvikling og formidling af talent, vækstlag og smalle genrer”. Der er altså ingen tvivl om at vækstlaget, og hermed de frie aktører, spiller en vigtig rolle for udviklingen på den danske musikscene - men hvordan står det til i praksis?

I denne paneldebat sætter vi fokus på værdien af vækstlaget og de frie aktører for udviklingen af den danske musikscene. Panelet, som bredt repræsenterer nogle af branchens mange vækstlagsaktører, vil undersøge de frie aktørers værdiskabelse i form af communitybuilding, innovative koncertoplevelser, diversitet og repræsentation samt en masse andet. Vi stiller spørgsmål ved både, hvor det går godt og hvor der er uforløste potentialer i forhold til at sikre fortsat udvikling og samarbejde mellem musiklivets vækstlag og større aktører.

Panel: Camilla Aneto, co-leder/Frontløberne; Esben Aarup, projektleder/Fermaten; Morlin Rye Adomat, booker/Vega; Alma Steenberg, talentudvikler/Restage

Moderator: Torben Vinter, projektleder/Kulturens Selvstændige 

 

Denne session er en del af Let's Talk Live Entertainment.

Panelet foregår på dansk.

Præsenteret af Promus & SPOT+.

View Program
View Program