Go back

Damkapellet (DK)

Presented by SPOT FLUX

Lille Sal, Musikhuset Get direction
EN DK

Featuring Randi Pontoppidan, Kirstine Lindemann, Pauline Hogstrand and Greta Eacott

Damkapellet is a professional musician and composer collective with a mission to create diversity on the Danish music scene. They perform music by women, non-binary and trans people and experiment with collective co-creation of music based in art music - from improvisation to opera to performance. 

Composer, vocalist and performer Randi Pontoppidan (b. 1970) is, among other things, known for her experimental mix of vocal work and electronic live processing of the voice. In her work 'DEMIURGE', Pontoppidan explores the demiurge, who is the Platonic and Gnostic deity who shapes the material world, based on her voice and Damkapellet's instrumentation.

With a particular interest in the body and movement, the work of instrumentalist, composer and performer Kirstine Lindemann (b. 1987) revolves around the space between you and me. With the orchestra, Lindemann has prepared a version of 'Further & Back', which includes the musicians' voice and breathing and adds a primitiveness and physicality to the piece.

Violaist and composer Pauline Hogstrand implements structures in cyclical and extended forms in her solo works. The work 'Chants' is immediate and bodily, a musical ritual that seeks to meet the audience in both challenging and conciliatory ways, in close co-creation with Damkapellet.

British/Swedish composer Greta Eacott (b. 1990) is known for her uninhibited approach to composition and her experimental percussion works. The work 'Gestalt Minimal III' was composed for Damkapellet in 2020 and although the overall aesthetic can be considered 'dark', the work is a love song that perhaps conveys an alternative point of view on romance.

The concert is part of SPOT FLUX, a collaboration between the Danish Composers' Society and SPOT Festival, which presents new orchestral music in a new setting. SPOT FLUX is presented in collaboration with Art Music Denmark and is supported by the Augustinus Foundation.

Featuring Randi Pontoppidan, Kirstine Lindemann, Pauline Hogstrand og Greta Eacott. 

Damkapellet er et professionelt musiker- og komponist-kollektiv med en mission om at skabe mangfoldighed og diversitet på den danske musikscene. De opfører musik af kvinder, non-binære og transpersoner og eksperimenterer med kollektiv samskabelse af musik med udgangspunkt i den brede kunstmusik - fra improvisation til opera til performance. 

Komponist, vokalist og performer Randi Pontoppidan (f. 1970) er bl.a. kendt for sin eksperimenterende blanding af vokalarbejde og elektronisk livebearbejdning af stemmen. I sit værk “DEMIURGE” udforsker Pontoppidan demiurgen, som er den platoniske og gnostiske guddom, der former den materielle verden, med afsæt i sin stemme og Damkapellets instrumentering.

Med en særlig interesse for kroppen og bevægelsen kredser instrumentalist, komponist og performer Kirstine Lindemanns (f. 1987) arbejde om det rum mellem dig og mig. Lindemann har med orkestret udarbejdet en version af “Further & Back”, som inddrager musikernes stemme og åndedræt og tilfører værket en primitivitet og fysikalitet.

Bratschist og komponist Pauline Hogstrand implementerer i sine soloværker strukturer i cykliske og udvidede former. Værket “Chants” er umiddelbar og kropslig, et musikalsk ritual, der søger at møde publikum på både udfordrende og forsonende måder, i tæt co-creation med Damkapellet. 

Britiske/svenske komponist Greta Eacott (f. 1990) er kendt for sine uhæmmede tilgang til komposition og sine eksperimentelle slagtøjsværker. Værket “Gestalt Minimal III” blev komponeret til Damkapellet i 2020 og selvom den overordnede æstetik kan betragtes som 'mørk', er værket en kærlighedssang, der måske formidler en alternativ synsvinkel på romantik. 

Koncerten er en del af SPOT FLUX, et samarbejde mellem Dansk Komponistforening og SPOT Festival, som præsenterer ny orkestermusik i nye rammer. SPOT FLUX præsenteres i samarbejde med Art Music Denmark og er støttet af Augustinus Fonden.

View Lineup
View Lineup