Go back

Cultural exchange within a global agenda (English)

Radisson Blu Room 3 Get direction
EN DK

What is needed within the agenda of music export and cultural exchange in order to support the long-term domestic and global goals of economic growth, environmental protection, and strengthening social capital? Global cultural projects and discussions about cultural exchange show a need to "slow down” and work to promote more long-term efforts and plans that can both take into account the individual artistic development and process and the environmental aspects. Within these global agendas, we need to talk about export from more than merely a national framework. The members of the panel contributes with different experiences from working with global cultural exchange, Nordic collaboration, music export and funding.

The panel will discuss: Which new tendencies do we see today? How is cultural exchange and music esport playing a role in soft diplomacy. How can the national political agenda of export develop from a one-way presentation/communication to focus more on the complexity and interactions/relationships that arise along the way? How do we maintain the artist perspective in these big and often complex agendas.

Panel: Thomas Rohde, CEO MXD/memeber of the NOMEX board; Søren Staun, Senior Adviser/Nordic Culture Foundation; Gunn Hernes, Managing Director/Nordic House, Faroe Islands; Morten Nybo, senior adviser - international affairs/Slots og Kulturstyrelsen

Moderator: Eline Wernberg Sigfusson, strategic consultant/Sigfusson

 

This session is a part of the seminar Let's Talk Music Export.

The session wil be in English.

Presented by NOMEX in cooperation with Promus & SPOT+.

Hvad er der behov for inden for dagsordenen for musikeksport og kulturel udveksling for at støtte de langsigtede indenlandske og globale mål om økonomisk vækst, miljøbeskyttelse og styrkelse af social kapital? Globale kulturelle projekter og diskussioner om kulturel udveksling viser et behov for at "sænke farten" og arbejde på at fremme mere langsigtede bestræbelser og planer, der både kan tage højde for den individuelle kunstneriske udvikling og proces samt miljømæssige aspekter. Inden for disse globale dagsordener er der behov for at tale om eksport ud fra mere end blot et nationalt rammeværk. Panelets medlemmer bidrager med forskellige erfaringer fra arbejdet med global kulturel udveksling, nordisk samarbejde, musikeksport og finansiering.

Panelet vil diskutere: Hvilke nye tendenser ser vi i dag? Hvordan spiller kulturel udveksling og musikeksport en rolle i blød diplomati? Hvordan kan den nationale politiske dagsorden for eksport udvikle sig fra en ensrettet præsentation/kommunikation til at fokusere mere på kompleksiteten og interaktionerne/forholdene, der opstår undervejs? Hvordan bevarer vi kunstnerens perspektiv i disse store og ofte komplekse dagsordener?

Panel: Thomas Rohde, CEO MXD/bestyrelsesmeldlem NOMEX; Søren Staun, Senior Adviser/Nordic Culture Foundation
Gunn Hernes, Managing Director/Nordic House, Faroe Islands; Morten Nybo, senior adviser, International affairs/Slots og Kulturstyrelsen

Moderator: Eline Wernberg Sigfusson, strategisk konsulent/Sigfusson

 

Denne session er en del af seminaret Let's Talk Music Export.

Sessionen vil foregå på engelsk.

Præsenteret a NOMEX i samarbejde med Promus & SPOT+.

View Program
View Program