Go back

CHÆK (DK)

Presented by UMTO - UngeMiljøernes TakeOver

Ridehuset Get direction
EN DK

The ether vibrates and the instruments nonchalantly welcome you to the new multiverse, you now get to experience. Around you the loose ends come together in a huge arrow pointing to CHÆK. Experiencing CHÆK evokes feelings from times past with convincing deliveries and raw atmosphere.

In the middle of the trance-inducing cascade, aggressive but hopeful messages fly from the stage with explosive force. The unique composition of thought through characters makes the band stand strong on stage. With their young age they manage to give the music business a well deserved slap in the face. How hard can it be to become legends? That’s how it feels seeing CHÆK live in action.

Æteren sitrer, og nonchalant byder instrumenterne dig velkommen i det nye multivers, du nu skal eksistere i. Omkring dig sammensluttes de løse ender og danner en stor fed pil, der peger lige i retning af CHÆK. Oplevelsen af CHÆK vækker følelser fra en svunden tid med overbevisende leveringer og stilren rå stemning.

Midt i den trance-inducerende kaskade flyver aggressive, men håbefulde budskaber med eksplosionskraft fra scenen. Den unikke sammensætning af gennemførte karakterer får bandet til at stå stærkt på scenen. Med deres unge alder formår de at give branchen en lussing, den selv har bedt om og særdeles har trængt til. Så svært kan det da ikke være at blive legendarisk? Sådan føltes det ihvertfald, når man ser CHÆK live i aktion.

View Lineup
View Lineup