Go back

Caktus (DK)

Presented by Sun Ship & JazzDanmark

Listen to Caktus’s music
Katapult, Godsbanen Get direction
EN DK

Caktus' music is between the fragile and the strong - the beautiful and the violent - chamber music and grooves. The acoustic sound  is in focus, as well as the desire to experiment and improvise in and out of the otherwise tight compositions. Caktus is close to being a double trio, with two basses and two saxes, and with this harmony and mirroring it is obvious that themes are also mirrored, turned, twisted and challenged.

Caktus’ musik befinder sig imellem det skrøbelige og det stærke - det smukke og det voldsomme - kammermusik og grooves. Det er den akustiske lyd, der er i fokus, og lysten til at eksperimentere og improvisere ind og ud af de ellers stramme kompositioner. Caktus er tæt på at være en dobbelt trio, med to basser og to saxer, og med denne samklang og spejling er det oplagt at også temaer spejles, vendes, vrides og udfordres.

View Lineup
View Lineup