Go back

Alexander Oscar (DK)

EN DK

As a child, Alexander Oscar dreamt of telling stories that would resonate with other people. After a long journey, full of introspection and silence, he is ready to come back. With roots stretching far, and voices waiting to be heard, his next page is ready to be turned. This chapter of Alexander Oscar’s carriere will be a mix of old and new, personal and universal. 

Som barn drømte Alexander Oscar om at fortælle historier, der kunne ramme andre mennesker. Efter en lang rejse, fuld af refleksion og stilhed, er han klar til at komme tilbage. Med rødder, der strækker sig langt og stemmer, der har ventet på at blive hørt, er hans næste side klar til at blive vendt. Dette kapitel i Alexander Oscars karriere bliver både gammelt og nyt, personligt og universelt.

View Lineup
View Lineup