Go back

AI & The Future of Songwriting (Danish)

EN DK

This year at SPOT+ we are focusing on AI. Chat GPT has set fire to the discussion about the fureture for various working fields like literature and journalism - and, of course, this discussion is present within the music industry, too, especially among songwriters and roducers. Is AI a new, amazing tool for songwriters and producers - or is it a direct way to hell? This will be discussed at SPOT+ alongside with the aspects of copyright and the challenges AI creates.

The session is organised by Maja Hald/Radio4 and in the panel you will meet Troels Abrahamsen/musician & composer, Andreas Hemmeth/Autor and Jakob Plesner Mathiasen/Lawyer, Gorissen Federspiel.

This talk will be in Danish.

Presented by Maja Hald (Radio4), Promus & SPOT+

På SPOT+ sætter vi en del fokus på AI i år. Chat GPT har jo virkelig sat gang i diskussionen om fremtiden indenfor mange forskellige fagområder som litteratur og journalistik – og selvfølgelig er den diskussion også i fuld gang indenfor musikmiljøet – især blandt sangskrivere og producere. For er AI et nyt fantastisk redskab for sangskrivere og producere – eller er det den lige vej til helvede? Det vil vi diskutere på SPOT+ - hvor vi også kommer ind på de ophavsretsmæssige aspekter og udfordringer.

Panelet er tilrettelagt af Maja Hald/Radio4, og i panelet kan du møde Troels Abrahamsen/musiker & komponist, Andreas Hemmeth/Autor og Jakob Plesner Mathiasen/Gorissen Federspiel.

Denne talk foregår på dansk.

Præsenteres af Maja Hald (Radio4), Promus & SPOT+