Go back

Aarhus Kammerorkester (DK)

Presented by SPOT FLUX

Lille Sal, Musikhuset Get direction
EN DK

Featuring Stine Benjaminsen, Louise Alenius and Magnus Plejdrup

Aarhus Kammerorkester (Aarhus Chamber Orchestra) is a professional, medium-sized ensemble based in Aarhus, made up almost entirely of the city's leading musicians aged 18-40. The orchestra's vision is to create sympathetic communities through classical music, and to be the city's ambassadors to spread classical music to new audiences. 

Stine Benjaminsen (b. 1990) is a Danish composer and performer. Her compositions are often built around poetry, where text is included either directly as lyrics, or indirectly as inspiration to create the music. She investigates timbre in intuitive and sensuous compositions where the music insists on a slowness and openness, and illuminates the simple and fragile. Stine is inspired by human relationships, nature, and connections/contrasts. She has written music for choirs, classical ensembles, electronics, chamber music and vocal music and has collaborated with visual artists and art museums.

Composer, librettist, music producer and performer Louise Alenius (b. 1978) works interdisciplinarily with score music as a starting point and has created over 100 musical works, including two operas, three ballets, orchestral works, film music, 15 performance works, hybrid works based on e.g. augmented reality and 3D sound, several choral works, and a large number of songs, three album releases, and installation works/sound art. Alenius is concerned with ethical and society-related themes and has created award-winning dramatic musical works about e.g. euthanasia, modern rituals, power relations, incest, and life in a prison. She has received a number of awards, including Carl Nielsen and Anne Marie Carl Nielsen's Honorary Award.

Magnus Plejdrup (b. 1995) is a Danish composer and conductor based in Aarhus. He is the artistic director of the Aarhus Chamber Orchestra and part of the artistic management behind the Aarhus Chamber Music Festival. He has studied composition at the Royal Academy of Music (2018-21) and conducting at the Royal Conservatoire of Scotland. Plejdrup has had works performed by a number of Danish ensembles and has received several awards, including Carl Nielsen and Anne Marie-Carl Nielsen’s Talent Prize 2023 and Leonie Sonning's Talent Prize 2022.

The concert is part of SPOT FLUX, a collaboration between the Danish Composers' Society and SPOT Festival, which presents new orchestral music in a new setting. SPOT FLUX is presented in collaboration with Art Music Denmark and is supported by the Augustinus Foundation.

Featuring Stine Benjaminsen, Louise Alenius og Magnus Plejdrup. 

Aarhus Kammerorkester er et professionelt, mellemstort ensemble baseret i Aarhus, udgjort næsten udelukkende af byens førende musikere i alderen 18-40 år. Aarhus Kammerorkesters vision er at skabe sympatiske fællesskaber gennem klassisk musik, og at være byens ambassadører for at udbrede den klassiske musik til nye publikummer.

Stine Benjaminsen (f. 1990) er en dansk komponist og performer. Hendes kompositioner er ofte bygget op om poesi, hvor tekst indgår enten direkte som lyrik, eller indirekte som inspiration til at skabe musikken. Hun undersøger klange i intuitive og sanselige kompositioner, hvor musikken insisterer på en langsomhed og åbenhed, og belyser det simple og skrøbelige. Stine er inspireret af menneskelige relationer, naturen, og sammenhænge/kontraster. Hun har skrevet musik for kor, klassiske ensembler, elektronik, kammermusik og vokalmusik og har samarbejdet med billedkunstnere og kunstmuseer.

Komponist, librettist, musikproducer og performer Louise Alenius (f. 1978) arbejder interdisciplinært med afsæt i partiturmusikken og har skabt over 100 musikalske værker, herunder to operaer, tre balletter, orkesterværker, filmmusik, 15 performanceværker, hybridværker baseret på bl.a. augmented reality og 3D-lyd, adskillige korværker, og en lang række sange, tre albumudgivelser, og installationsværker/lydkunst. Alenius er optaget af etiske og samfundsrelaterede tematikker og har skabt prisbelønnede musikdramatiske værker om bl.a. aktiv dødshjælp, moderne ritualer, magtrelationer, incest, og livet i et fængsel. Hun har modtaget en række priser, bl.a. Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Hæderspris. 

Magnus Plejdrup (f. 1995) er dansk komponist og dirigent med base i Aarhus. Han er kunstnerisk leder for Aarhus Kammerorkester og med i den kunstneriske ledelse bag Aarhus Kammermusikfestival. Han har studeret komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium (2018-21) og direktion ved Royal Conservatoire of Scotland. Plejdrup har fået værker opført af en række danske ensembler og har modtaget flere priser, bl.a. Carl Nielsen og Anne Marie-Carl Nielsen Legatets talentpris 2023 og Leonie Sonnings Musikfonds talentpris 2022. 

Koncerten er en del af SPOT FLUX, et samarbejde mellem Dansk Komponistforening og SPOT Festival, som præsenterer ny orkestermusik i nye rammer. SPOT FLUX præsenteres i samarbejde med Art Music Denmark og er støttet af Augustinus Fonden. 

View Lineup
View Lineup