Open-call: EiS/Europe in Synch @ SPOT+ 2019

Hvis du har interesse for - og lidt erfaring med synch, så tjek denne mini-masterclass som music supervisor-netværket, Europe in Synch afholder under SPOT+ 2019, fredag d. 3. maj fra 13:30. Det bliver intensivt og effektivt - men der er kun få pladser, så tjek mere og...

Open-call: Pitch Your Music To Music Supervisors @ SPOT+ 2019

Med dette nye Pitch Your Music To Music Supervisors-tiltag på SPOT+, giver vi unge musikbranchefolk, filmkomponister, producere og sangskrivere, muligheden for at pitche deres musik til et panel bestående af benhårde internationale music supervisors - foran et...

Open-call: Meet The Talent @ SPOT+ 2019

Med "Meet The Talent" søger vi at ”koble” primært nye bands og solister sammen med en række danske branchefolk og dermed være med til at åbne dørene for nye samarbejder.Mød: Tom Spray & Viktoria Skovhus/Smash!Bang!Pow!, Mads Kjærgaard &...

Let’s Talk Music & Brands

Let’s talk music and brands At samarbejde med brands er gået fra at være noget man som kunstner absolut ikke må gøre, til at være noget som flere og flere musikere aktivt arbejder for at få til at ske. Men der kan være...

Let’s Talk Music Publishing

Let's Talk Music Publishing Music publishing is the oldest “sector” within the music business, but nevertheless today it could even prove to be the most modern one. Working with songs, rights and compositions opens a huge variety of...

For at gemme dette event som favorit, så skal du lige logge på først. Du kan vælge en af følgende måder:

If you want to save your favourites we need you to log on first. Choose one of the following ways:

Socialt medie login

Når du logger ind med en af tjenesterne nedenfor (Google og Facebook), får vi kun adgang til færrest mulige oplysninger om dig. Vi gemmer kun dit navn og et unikt nummer vi får fra tjenesten - vi kan med andre ord ikke læse dine emails, se dine kontaktpersoner eller tilsvarende.

  
Log på anonymt

Du kan gemme dine favoritter uden at logge på med et socialt medie login. Med denne metode kan vi hverken se eller gemme din email-adresse, lokation, telefonnummer eller andet om dig. Du er med andre ord helt anonym i forhold til festivallen.

Hvis det er første gang du bruger denne funktion, skal du klikke på 'generer kode'-knappen nedenfor, for at få lavet en ny, unik kode.

Den kode bør du gemme et sted. Hvis du gerne vil synkronisere dine favoritter i denne browser med en anden enhed (telefon/tablet/computer), så skal du indtaste samme kode på den anden enhed.

Hvis du allerede har lavet en kode på en anden enhed, så kan du indtaste dén kode i tekstfeltet nedenunder, og så vil favoritterne i dine enheder blive synkroniseret, så snart du er logget på.


Social media logon

When you use one of the services below (Google or Facebook) to login we get access to very little information about you. We only store your name and a unique number we get from the service - in other words: we cannot read your emails, view your contacts etc.

Log on anonymously

You can save your favorites without logging in using a social media login. With this method we can neither see nor save your email address, location, phone number or anything else about you. In other words, you are completely anonymous in relation to the festival.

If this is the first time you use this feature, click on the 'generate code' button below to create a new unique code.

You should store that code somewhere. If you want to sync your favorites in this browser with another device (phone / tablet / computer) then enter the same code on the other device.

If you have already made a code on another device, you can enter that code in the text box below, and the favorites in your devices will be synchronized as soon as you are logged on.


SPOT Festival ● Vester Allé 15 ● 8000 Aarhus C ● Tlf: 8612 8444 ● info@spotfestival.dk