Musik på hjemmebanen er et projekt startet i 2018, som præsenterer musik helt lokalt: I beboerforenings-lokaler der normalt huser fødselsdage og banko, men som her gøres til en intim koncertramme på beboernes hjemmebane. Musik på hjemmebanen arrangeres i samarbejde mellem BL – Danmarks Almene Boliger, lokale beboerforeninger og SPOT

Formålet er – udover at skabe nye scener og publikumsmiljøer for musikken – at give borgere, der i dagligdagen kun har sporadisk berøring med dansk produceret kunst, mulighed for at opleve musik i et trygt nærmiljø.