#SPOT2021: Eight new names for this years lineup

Last week the first 10 names for SPOT 2021 landed and it was such a big joy for us to finally share the good news and excellent music with you that we can’t wait to send even more great acts your way. 
And that’s why we give you eight new additions to this year’s lineup which has already taken shape in the most beautiful way. A handful of artists who in each their own way embrace genres and expressions in music and whom we already can say that you should look forward to experiencing in September.

We keep working and over the next many weeks we will send even more new acts in your direction. And until we once again have news from the SPOT-office, make sure to listen to the music from the eight new artists in our lineup – you won’t regret it!

See you in September!

[akauth language="eng"]

#SPOT2021: Otte nye navne til årets lineup

I sidste uge landede de første 10 navne til SPOT 2021, og det var så stor en fryd for os, at kunne dele de gode nyheder og den fremragende musik med jer, at vi ikke kan vente med at sende endnu flere fremragende acts i jeres retning.

Derfor er her otte nye tilføjelser til årets lineup, der allerede nu tager form på smukkeste vis. En pulje af artister der på deres egne måder favner genrer og udtryk i musikken, og som vi nok allerede nu, kan sige, at I skal glæde jer til at opleve til september.

Vi holder lineup-gryden i kog, og sender nye navne i retningen af jer i en lind strøm over de næste mange uger. Og indtil der igen er nyt fra SPOT-lejren, så lyt til musikken fra de otte nye acts i vores lineup – I vil ikke fortryde det.

Comment: We feel the pressure to get the wheels running again

Photo: Søren Rajczyk

Yesterday was a dark day for festivals in Denmark, and our thoughts go out to all of our colleagues who have had to close the season yet again before it even started – we are looking forward to seeing all of you and your festivals in 2022.

The situation months from now seems a bit chaotic at the moment – which rules apply when and which exceptions applies to whom? Naturally it is something that impacts our us and our planning here at SPOT.

A big part of our lineup consists of smaller names and new talents from the music scene. A group of artists which has been hit hard on their possibilities to develop an audience and knowledge of their music, and as hard as the music business have had it as a whole, our fear is that the capital and power which normally is put into the new talents, will be missing in the coming years.

That is why we are more than set to make SPOT 2021 a reality in September so we continuously can contribute to a platform for new and established artists. And our hope is naturally to carry out the festival under as normal conditions as the Danish government has warned.

It is a justified fear that the vaccine programme is changed ongoing because of different political priorities which could end up as a threat to concerts in the coming fall and maybe even after further on.

But we feel a great pressure from artists, the business and the audience to get the wheels running again. And so we do our very best to plan all aspects of the festival according to the current demands and rules from the authorities.

It will be to much of a sadness, not to believe that the pandemic has a smaller impact on our everyday life at that time – so right now we a looking forward with excitement to meet a great part of the new and thrilling Danish artists and musicians in the center of Aarhus on September 16.-17.

Maybe we will be forced to reduce our number of tickets? Maybe we will have to take special precautions?

We don’t know it yet but we believe that the possible obstacles in the next few months will end happily so we all can meet in September at SPOT 2021.   

Kommentar: Vi mærker det store pres for at få hjulene i gang igen

Foto: Søren Rajczyk

I går var en mørk dag for festival-Danmark, og vores tanker går ud til alle vores kollegaer, der igen har måtte lukke ned for sæsonen, før den er startet – vi glæder os til at se jer og alle jeres festivaler igen i 2022.

Situationen mange måneder frem virker lige nu lettere kaotisk – hvilke spilleregler gælder hvornår, og hvilke undtagelser gælder for hvem? Det er naturligvis også noget, der præger os og vores planlægning i SPOT.

En stor del af vores program består altid af de mindre navne og nye talenter i musiklivet. En gruppe af artister der især er ramt på den manglende mulighed for at kunne udvikle et publikum og en kendskab til deres musik, og så hårdt ramt som musikbranchen er som helhed, kan vi godt frygte, at der bliver knapt med kapital og power i musiklivet til at understøtte talentudvikling.

Derfor er vi også ekstra opsatte på at få SPOT 2021 til at lykkedes i medio september, så vi fortsat kan bidrage til en platform for nye, såvel som etablerede navne. Og vores forhåbning er naturligvis, at kunne afvikle under så normale forhold, som regeringen flere gange har varslet.

Der er en berettiget frygt for, at vaccineprogrammet løbende ændrer sig alt efter de politiske prioriteringer, hvorfor koncertlivet kan være truet langt ind i efteråret eller endog længere. Men vi mærker det store pres fra kunstnere, musikliv og publikum på at få hjulene i gang igen. Og vi gør vores ypperste for at tilrettelægge alle aftaler i overensstemmelse med de svingende, men gældende krav fra myndighederne.

Det ville næsten være for trist ikke at tro på, at pandemiens skygger er små eller helt væk til den tid – så lige nu er der grundlag for at glæde sig til at møde en stor del af Danmarks spændende, nye kunstnere og musikere i centrum af Aarhus den 16-17. september. 

Måske bliver vi tvunget til at reducere billetsalget? Måske må vi tage særlige forholdsregler?

Vi ved det endnu ikke, men vi tror på, at de udfordringer, der måtte komme de næste par måneder, nok ender lykkeligt, så vi kan mødes i september til SPOT 2021.  

Nordic Beats returns to SPOT 2021

Photo: Sanne Wijkamp

The Nordic Beats-concept became a reality at SPOT Festival 2019. One stage, eight nordic hip-hop talents, one DJ, a microphone and a great audience was the recipe for success and now it returns to the festivals 2021-edition in September. Booker at SPOT Albert Fajardo-Helmig is happy about the successful start for Nordic Beats in 2019 and that it will once again be a part of the line-up:

“Nordic Beats is a two-hour showcase where the goal is to present some of the most interesting young artists in the urban genre. At the same time it is also our attempt to secure space and focus for the urban artists in the line-up because that genre has never been more relevant than these years”, says Albert Fajardo-Helmig.

One of the most distinguished missions for a festival like SPOT is to put focus on the upcoming talents and the new music and Nordic Beats, as a concept, focuses especially on the urban part of the talent scene in the Nordic countries. There are new successful stories from SPOT each year with new artists finding their place in the business and creating attention around their music – and the artists from Nordic Beats are no exception. Lillebittebock (DK), Baby Bino (DK), Michael Williams (DK), Flóni (IS), Kamelen (NO), Mangera (DK), Nikotin (DK) and Jelassi (SE) made the line-up two years ago and the last mentioned artist from Sweden has just gotten some recognition in her home country.

The rapper Jelassi won the title as “Artist of the Future” at the swedish award show P3 Guld in March. In 2019 Jelassi was already mentioned as one of Sweden’s most promising young rap artists, where she got attention for both her own songs as well as her collaborations with other nordic rappers. 

“It’s a great pleasure to see Jelassi win the swedish P3 Guld Talent-award. It once again shows how much talent the urban genre holds and how this type of sound is becoming more and more mainstream,” tells Albert Fajardo-Helmig.

We are looking forward to presenting a handful of new hip-hop and urban talents to yet another round of Nordic Beats at SPOT 2021.

Nordic Beats at SPOT 2021 is made in collaboration with Soundvenue

Nordic Beats vender tilbage til SPOT 2021

Foto: Sanne Wijkamp

I 2019 så Nordic Beats-konceptet dagens lys på SPOT. En scene med otte nordiske  hip-hop talenter, en DJ, en mikrofon og et veloplagt publikum var opskriften på en succes, der nu vender tilbage til SPOT i september. Booker hos SPOT, Albert Fajardo-Helmig, er glad for konceptets succesfulde start i 2019, og at Nordic Beats igen bliver en del af programmet:

“Nordic Beats er en to timers showcase, hvor vi stræber efter at præsentere en række af de mest interessante unge artister indenfor den urbane lyd. Og det er samtidig også vores forsøg på at sikre os pladser og fokus på festivalen til netop denne type artister i den urban musik, der aldrig har været mere relevant end i disse år”, fortæller Albert Fajardo-Helmig.

En af SPOT Festivals fornemmeste opgaver har altid været at sætte fokus på de upcoming talenter og den nye musik, og Nordic Beats stiller som koncept skarpt på især den urbane del af talent scenen. Der er succeshistorier fra hvert SPOT-år, hvor nye navne finder fodfæste i branchen og skaber opmærksomhed omkring deres musik – og Nordic Beats artisterne er ingen undtagelse.  Lillebittebock (DK), Baby Bino (DK), Michael Williams (DK), Flóni (IS), Kamelen (NO), Mangera (DK), Nikotin (DK) og Jelassi (SE)  udgjorde line-up’et for to år siden, og sidstnævnte svenske indslag har netop fået en musikalsk anerkendelse i hjemlandet.

Rapperen Jelassi vandt titlen som “Fremtidens Artist” til det svenske P3 Guld for to uger siden – pendanten til Talentprisen ved det danske P3 Guld. Allerede i 2019 var Jelassi nævnt som et af Sveriges mest lovende nye rap artister, hvor hun både skabte opmærksomhed omkring egne udgivelser, samt hendes samarbejder med andre nordiske rappere.  

“Det er en stor fornøjelse at se Jelassi vinde den svenske P3 Guld Talentpris. Det sætter endnu en gang en streg  under, hvor meget talent der bevæger sig inden for de urbane genre, og hvordan denne type lyd har bevæget sig mere og mere i retning af at være det nye mainstream,” lyder det fra Albert Fajardo-Helmig.

Vi glæder os til at præsentere en håndfulde nye hip-hop og urban talenter til endnu en omgang Nordic Beats til SPOT 2021.

Nordic Beats på SPOT 2021 laves i samarbejde med Soundvenue

En unik musikoplevelse er forbi. Der er alt for længe til næste år!

Tekst: Gunnar Madsen
Foto: Michael Callesen

Den 19. udgave af koncertrækken “Udenfor Sæsonen” er vel overstået. Trods indskrænkede arbejds- og publikumsforhold lykkedes det fuldt ud, at skabe 4 harmoniske koncertoplevelser, der emmede af musikalsk nysgerrighed og velspillethed.

Med Steffen Brandt, Ginne Marker og Dario Campeotto som frontfigurer leverede. Udenfor Sæsonen-orkestret en helstøbt indsats, der kom rundt i alle musikkens genrer og udtryk – fra klassisk impressionisme til Jimi Hendrix, fra dansktoppens øverste hylde, over ny dansk sangskrivning til slidstærke tekster og melodier fra Steffen Brandts kæmpe bagkatalog.

Gustaf Ljunggren, Christoffer Møller, Cæcilie Balling, Josefine Weber, Jeppe Gram, Josefine Opsahl, Jeppe Skovbakke, Josefine Weber og Mika Persdottor spredte et varmt, broget og levende musikalsk tæppe ud for fødderne af et medlevende bornholmsk publikum.

Vigtigheden af, at vi råder over kunstnere, der kan, tør og vil sætte deres musikalitet og evner i spil – og på spil, bliver lysende klar, når man oplever det i praksis.

En unik musikoplevelse er forbi. Der er alt for længe til næste år!

Nordjyske Ginne har nærmest hjemmebanefordel på Bornholm

Den dobbelte prisvinder og turné-aktuelle Ginne Marker ser frem til nogle helt anderledes musikalske dage med Steffen Brandt og Dario Campeotto under Udenfor Sæsonen – tre dage på solskinsøen med koncerter for solisterne med både rytmisk og klassisk kvartet.

Af Henrik Friis

– Vi er lige ved at få de sidste ting på plads – og der er bl.a. skrevet nogle viiilde arrangementer til nogle af mine sange, så det er meget spændende for mig. Ordene kommer fra den 25-årige jazzy singersongwriter Ginne Marker, der er den ene af årets tre solister ved Udenfor Sæsonen på Bornholm, som afvikles fra torsdag til lørdag i denne uge.

Sammen med Steffen Brandt og Dario Campeotto udgør hun solistholdet i denne 19. udgave af Udenfor Sæsonen, og inden der i morgen lettes anker mod Østersøens Perle, har solisterne været samlet i København for at øve de sange og arrangementer, der skal udgøre årets musikalske program.

Det bliver fem sange fra hver, og Ginnes bliver både udsat for nyt arrangement til strygekvartet, nyt arrangement til rytmisk kvartet – og begge dele på en gang. Det er trommeslageren Jeppe Gram, der har skrevet arrangementerne til Ginnes sange – han er fast del af Udenfor Sæsonens musikerhold, men er også med i Ginnes eget band.

– Så Jeppe kender mig ekstra godt, og jeg synes han fået noget ret interessant ud af det, hvor sangene har fået nye vinkler og farver. I det hele taget er det ganske specielt for mig, at jeg nu skal til at fortolke mig selv og mine egne sange, fortæller en spændt Ginne Marker, der også skal synge med på et par omarrangerede numre af Steffen Brandt. Og glæder sig til det ”fordi Steffen Brandt altid er blevet spillet derhjemme. Så det bliver spændende at opleve ham – og hvordan han arbejder på scenen”.

Ginne Marker drager til Bornholm med to friske Carl-Prisen i bagagen – som ”Årets Talent” og ”Årets Jazz-komponist” – uddelt i sidste måned af Musikforlæggerne. Og så er hun midt i en Danmarks-turné med sit eget band. Men afbrækket på Bornholm bliver næsten som at spille på hjemmebane for aalborgenseren:

– Min familie er fra Bornholm på min farmors side. Det kan man også høre på mit efternavn, for det er der mange der hedder derovre – til gengæld har jeg været ret alene med at hedde Marker i Nordjylland, griner hun.

Ginnes bornholmske del af familien er da også at finde på tilskuer-pladserne ved koncerten fredag i Kyllingemoderen, Aakirkeby – hvor hendes forældre i øvrigt også tager turen fra hovedlandet for at være med. Altså, en anderledes familiesammenkomst.

Torsdag 17. september – Campus Bornholm kl. 20.00
Fredag 18. september – Campus Bornholm (lukket arr.) – formiddag
Fredag 18. september – Kyllingemoderen, Aakirkeby kl. 20.00
Lørdag 19. september – Muzikhuset, Rønne kl. 20.00

Ginne Marker tager Carl-priser med til Bornholm

Det aalborgensiske stjerneskud Ginne Marker, der deltager som solist i den 19. udgave af ‘Udenfor sæsonen’, er netop hjemvendt fra Carl Prisen med to priser i bagagen. Til prisuddelingen, der afholdes (og uddeles) af Musikforlæggerne, blev Marker udråbt som både ‘Årets talent’ og ‘Årets komponist – jazz’ for hendes debutalbum, “For Seasons To Come”, der blev udgivet i november 2019. Vi ønsker Ginne stort tillykke med de velfortjente priser og ser frem til nogle magiske, musikalske aftener på Bornholm. 

‘Udenfor sæsonen’ afvikles under Bornholms Kulturuge. Udover Ginne Marker er Steffen Brandt (kurator) også flankeret af legendariske Dario Campeotto. Til at lede publikum og solister trygt igennem aftenen præsenterer ‘Udenfor Sæsonen’ med stolthed både en rytmisk og en klassisk kvartet. De to kvartetter vil udover at akkompagnere og fortolke solisternes sange også byde ind med til lejligheden skrevne arrangementer, som tager udgangspunkt i impressionismen i fransk klassisk musik tegnet af blandt andre Ravel.

Koncerterne
Koncerterne er eksklusivt sat sammen til dette års kulturuge og kan kun opleves i forbindelse med den.

Torsdag 17. september – Campus Bornholm kl. 20.00
Fredag 18. september – Campus Bornholm (lukket arr.) – formiddag
Fredag 18. september – Kyllingemoderen, Aakirkeby kl. 20.00
Lørdag 19. september – Muzikhuset, Rønne kl. 20.00