Status on gender equality: The conversation must be had, even though it’s not easy
|

Status on gender equality: The conversation must be had, even though it’s not easy

By Henriette Szocska
Photo: Line Svindt

Moderator and head of Autor, Anna Lidel, began today’s session by reflecting on how difficult it is for women and gender minorities to exist in the music industry. She pointed out that we’ve come a long way, but there’s still a long way to go before we reach an equal and balanced music industry.

Status på kønsbalancen: ”Dialogen skal tages, selvom det ikke altid er lige nemt”
| | |

Status på kønsbalancen: ”Dialogen skal tages, selvom det ikke altid er lige nemt”

Af Henriette Szocska
Foto: Line Svindt

Moderator og forperson for Autor, Anna Lidell, indledte samtalen om status på kønsbalancen med et oprids over, hvor svært det kan være for kvinder eller kønsminoriteter at begå sig i musikbranchen. Hun påpegede, at man i dag er kommet et langt stykke vej, men at der stadig er lang vej til en mere ligestillet og kønsbalanceret musisk scene.

The pursuit of a sustainable music life: People of power must be held accountable
|

The pursuit of a sustainable music life: People of power must be held accountable

By Henriette Szocska
Photo: Line Svindt

Three individuals, who each represented different perspectives on the industry, were present to discuss how to build a sustainable future for the music industry. Despite their differences, they nodded in agreement to each other’s suggestions and hopes for sustainable music. In particular, they all agreed that people in positions of power must be held accountable and react before their initiatives can have any effect.

Jagten på det bæredygtige musikliv: “Magthaverne skal stilles til ansvar”
| | |

Jagten på det bæredygtige musikliv: “Magthaverne skal stilles til ansvar”

Af Henriette Szocska
Foto: Line Svindt

Samlet til en debat om musikbranchens bæredygtighed var tre ildsjæle, der hver især repræsenterede vidt forskellige perspektiver på et bæredygtigt musikliv. På trods nikkede de dog genkendende til hinandens forslag og forhåbninger om et bæredygtigt musikliv. Især mente de alle tre, at før der kan skabes initiativer, der kan øge bæredygtigheden i musikbranchen, skal magthaverne stilles til ansvar – og reagere på det.

Rock is alive, pop music strives and the rap-genre hasn’t seen better days: 11 new additions to the line-up
|

Rock is alive, pop music strives and the rap-genre hasn’t seen better days: 11 new additions to the line-up

We’re merely a month away from SPOT 2022. What a crazy sentence to write, since it’s only half a year since we last gathered at the very heart of Aarhus. But we’re more than ready to celebrate music once again, together with a great audience and all the skilled musicians. Today, this year’s line-up is given yet another shot of vitamins in the shape of 11 additional acts on the poster!

Rocken lever i bedste velgående, poppen stortrives og rap-genren har aldrig set bedre dage: 11 tilføjelser til plakaten!
| |

Rocken lever i bedste velgående, poppen stortrives og rap-genren har aldrig set bedre dage: 11 tilføjelser til plakaten!

Der er under en måned til SPOT 2022. En ret vild sætning, når det kun er et lille halvt år siden vi sidst var samlet i hjertet af Aarhus. Vi er dog mere end klar til at fejre musikken endnu engang sammen med et veloplagt publikum og en masse dygtige musikere. Og årets line-up får her endnu et skud vitaminer i form af 11 acts, som vi garanterer, at I kommer til at glæde jer til at opleve.