Århus Sinfonietta+ feat. Josefine Opsahl

Århus Sinfonietta har i disse år et særligt fokus på bestillinger af større solokoncerter skrevet af komponister fra forskellige traditioner og erfaringsstadier. Denne første koncert bliver med den prisvindende cellist og komponist Josefine Opsahl. Til cellokoncerten ‘Hands’ for Århus Sinfonietta+ vil Josefine Opsahl udforske cellokoncerten som genre, belyse og skærpe bevidstheden omkring lydlige, visuelle, symbolske og tematiske potentialer ved henholdsvis genre, cello, solist og orkester. Premiere bliver på SPOT Festival i maj 2023.

I samarbejde med Århus Sinfonietta

•••••••••••••••••••

In recent years, Århus Sinfonietta has had a special focus on commissions for major solo concerts written by composers from different traditions and stages of experience. The first concert will be with the award-winning cellist and composer Josefine Opsahl. For the cello concert ‘Hands’ for Århus Sinfonietta+, Josefine Opsahl will explore the cello concert as a genre, illuminate and sharpen awareness of the aural, visual, symbolic and thematic potential of the genre, cello, soloist and orchestra respectively. Premiere will be at SPOT Festival 2023 in May.

In collaboration with Aarhus Sinfonietta