Velfortjent pris til Poul Martin Bonde

SPOTs og ROSAs leder Gunnar Madsen giver gårsdagens prismodtager og medlem af SPOTs bestyrelse et par ekstra roser:...

Dansk bas, norsk indie og svensk blues-jazz

DANSK BAS, NORSK INDIE OG SVENSK BLUES-JAZZ Vi har vendt årets andet kalenderblad og starter februar ud...

10 friske nordiske navne til SPOT 2019

10 FRISKE NORDISKE NAVNE TIL SPOT 2019 Planlægningen af SPOT 2019 er i fuld sving, og vi er derfor endnu...

SPOT LIVE SESSION

SPOT UPDATE 

Spot Festival

Check in

Ombytning til armbånd

 

Voxhall

Voxhall

Radar

Train

Musikhuset Aarhus

ATLAS

Godsbanen

SCC

Radisson

SPOT +

HQ

TAPE

Institut for X

Aarhus Volume

SPOT Royal

For at gemme dette event som favorit, så skal du lige logge på først. Du kan vælge en af følgende måder:

If you want to save your favourites we need you to log on first. Choose one of the following ways:

Socialt medie login

Når du logger ind med en af tjenesterne nedenfor (Google og Facebook), får vi kun adgang til færrest mulige oplysninger om dig. Vi gemmer kun dit navn og et unikt nummer vi får fra tjenesten - vi kan med andre ord ikke læse dine emails, se dine kontaktpersoner eller tilsvarende.

  
Log på anonymt

Du kan gemme dine favoritter uden at logge på med et socialt medie login. Med denne metode kan vi hverken se eller gemme din email-adresse, lokation, telefonnummer eller andet om dig. Du er med andre ord helt anonym i forhold til festivallen.

Hvis det er første gang du bruger denne funktion, skal du klikke på 'generer kode'-knappen nedenfor, for at få lavet en ny, unik kode.

Den kode bør du gemme et sted. Hvis du gerne vil synkronisere dine favoritter i denne browser med en anden enhed (telefon/tablet/computer), så skal du indtaste samme kode på den anden enhed.

Hvis du allerede har lavet en kode på en anden enhed, så kan du indtaste dén kode i tekstfeltet nedenunder, og så vil favoritterne i dine enheder blive synkroniseret, så snart du er logget på.


Social media logon

When you use one of the services below (Google or Facebook) to login we get access to very little information about you. We only store your name and a unique number we get from the service - in other words: we cannot read your emails, view your contacts etc.

Log on anonymously

You can save your favorites without logging in using a social media login. With this method we can neither see nor save your email address, location, phone number or anything else about you. In other words, you are completely anonymous in relation to the festival.

If this is the first time you use this feature, click on the 'generate code' button below to create a new unique code.

You should store that code somewhere. If you want to sync your favorites in this browser with another device (phone / tablet / computer) then enter the same code on the other device.

If you have already made a code on another device, you can enter that code in the text box below, and the favorites in your devices will be synchronized as soon as you are logged on.


SPOT Festival ● Vester Allé 15 ● 8000 Aarhus C ● Tlf: 8612 8444 ● info@spotfestival.dk