Ministerbesøg på SPOT 2021

Foto: Kim Matthäi Leland

Det er altid et lille skulderklap, når skiftende kulturministre lægger deres vej forbi SPOT Festival. I 2004 førte et møde på SPOT med daværende kulturminister Brian Mikkelsen ovenikøbet til, at vi året efter kunne etablere MXD – Music Export Danmark, der siden har virket til gavn for eksporten af dansk musik.

Ovenpå Covid-19 pandemien, og dens følgevirkninger for ikke mindst vores del af musiklivet, var det ekstra rart at hilse på den nye Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og få lejlighed til at drøfte status, muligheder og udfordringer for musikken.

Mødet med Kulturministeren gav lejlighed til at berøre en række musikfaglige emner i selskab med Anna Lidell fra DJBFA, Jonathan Elkjær fra Phlake, Sara Indrio fra DAF, Asger Nordtorp Pedersen fra Guldimund, Tobias Stenkjær fra DPA, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard og SPOTs festivalleder, Gunnar K. Madsen. I det følgende kan du få et lille indblik i de emner, der blev berørt i samtalerne med Kulturministeren.

Mødet mellem kultur og erhverv

Efter en rundtur på festivalpladsen, der bl.a. bød på en  nærværende og intens koncert med Astrid Cordes på Trailerscenen, trak samtalen ind i mere rolige rammer, hvor nogle af branchens nuværende problemstillinger kunne drøftes. 

Behovet for at udvikle den politiske dialog mellem Kultur-og Erhvervsministerium var især højt på dagsordenen. Der skal fokus på, at indhold også er forretning, ud over at være værdiskabende for mennesker, og at både kunstnerne og staten går glip af indtjening, hvis ikke man begynder at tænke forretning mere ind på dette område bl.a. i forhold til streaming. Der er et erhverv bag musikken som kulturprodukt, og vi skal have en aktiv kulturerhvervsstrategi for musikindustrien for at skabe nogle gode vilkår. 

Efter en tid med Covid-19, hvor hjemmemarkedet logistisk og logisk set har haft høj prioritet, er det vigtigt, at man også tør skue ud over Danmarks grænser igen. Der er et  behov for, at man ikke politisk taber det langsigtede perspektiv for internationale arbejde på gulvet – også selvom rejseforholdene er vanskelige lige nu, skal internationale netværk plejes og kendskabet til den store og brede danske musikproduktion holdes i live.

Der er erhvervsbehov for produktionsmiljøer, som kan understøtte den professionelle skabelse af internationale succeser skabt nationalt og lokalt.

Alle led I branchen skal med

Et andet fokuspunkt i samtalen var, hvordan vi opbygger branchen igen på en givende måde, hvor alle tænkes ind. Det er vigtigt med en hånd under branchen de kommende år, mens vi restituerer og hvor alle led i fødekæden tænkes ind. Her nævnes musikere/performere, artister/solister, sorte T-shirts, spillesteder/arrangører/festivaler, publikum, vækstlag, etablerede, skabende, udøvere osv., som alle dem der ikke må tabes på gulvet i “genopbygningsfasen”. 

Talent-og vækstlaget, især miljøerne uden for de institutionelle rammer, har også haft nogle særlige udfordringer, med tab af karriere momentum og behov for økonomisk opbakning. SPOT som platform skal naturligvis danne rammen for, at disse nye talenter igen kan komme ud på scenerne, men de skal generelt tænkes ind i alle led. 

Derudover blev også de frivillige kræfter i branchen fremhævet. Den moderne, ikke-institutionelle musik, trækker store veksler på frivillighed i arrangørleddene, og i den kontekst er der både et konkret økonomisk problem og en kulturel udfordring, hvis basis strukturerne omkring frivilligt kulturelt arbejde forandrer sig for meget.

Fokus på udlandet

Det er efterhånden blevet en selvfølge, at der skal tales om internationale forhold, når samtalen lander på rammerne og vilkårene for dansk musik. International koncertvirksomhed står overfor store udfordringer i den nærmeste fremtid, hvilket kan udfordre vores infrastruktur på både festival- og venue området.

Som international formidlingsplatform ønsker SPOT derfor også at fastholde og udvikle de digitale strategier, dels som en selvstændig formidlingsform, dels som et midlertidigt alternativ til international koncertvirksomhed.

Foto: Kim Matthäi Leland