Festivaler og spillesteder skal arbejde sammen om mere bæredygtighed

Af Henriette Søvsø Szocska

Efter halvandet års ventetid grundet covid-19 kunne det første SPOT+-arrangement atter finde sted. Det blev til en spændende paneldebat med fire kompetente debattører, der skulle diskutere bæredygtighedens fremtidige udsigt i musikindustrien. Deltagende i paneldebatten var William Skeaping (Extinction Rebellion), Linnéa Elisabeth Svensson (Greener Events), Nicolaj Holm (Aalborg Kongres og Kultur Center) og Martin Thim (Northside og Tinderbox).

Anne Jensen, som var moderator, fandt det meget passende, at netop dette arrangement lå som festivalens første. De knapt 40 fremmødte i lokalet nikkede bekræftende, da Anne begrundede det med, at debattens emne er et af nutidens absolut vigtigste problematikker. Amerikanske William Skeaping var meget aktiv i debatten og indledte med at skitsere den klimamæssige problematik, der gør sig gældende i den musiske verden.

“Lige nu befinder vi os i en slow motion katastrofe. Det værst tænkelige scenarie er netop ved at udspille sig”, siger William Skeaping. De resterende debattører stemte i, og var enige om, at vi alle er nødt til at anerkende, at det er et kollektivt problem, der også kun kan løses i fællesskab. Paneldeltagerne mener, at festivaler og spillesteder bærer en stor del af ansvaret i forhold til at fremme bæredygtigheden. Det gør de, da de samler mange tusinde mennesker og er derfor med til at foranstalte et kæmpemæssigt forbrug og et bemærkelsesværdigt aftryk på miljøet.

”Som led i at mindske vores klimamæssige fodspor, så arrangerer vi vores festivaler uden at have parkeringspladser tilgængelige. Det irriterer nogle af vores gæster, men samtidigt gør det, at de bliver nødt til at tage bus eller tog”, siger Martin Thim. Martin og resten af paneldeltagerne mener, at det er lignende tiltag, der kan gøre en større forskel i sidste ende.

“Problemet kan kun blive løst, hvis alle tager del i løsningen og gør radikale ændringer i deres kulturelle og økonomiske vaner”, siger William Skeaping afslutningsvis.