NY DATO: SPOT flyttes til den 16. – 17. september 2021

SPOT 2021 rykkes til ny dato!

Foto: Søren Rajczyk

English below!

De nyeste skud på vækstlagenes og talenternes stamme har mistet urimelig megen fremdrift og momentum i synlighed og formidling det seneste år. Tabet af mulighederne for at spille for sit publikum er både demoraliserende og skadeligt for udviklingen af en karriere.

Derfor vil SPOT gøre alt for, at festivalen i år ikke bliver aflyst. Af samme grund flyttes SPOT nu til efter sommeren, nærmere bestemt den torsdag d. 16. og fredag d. 17. september, hvor der er et begrundet håb om, at de politiske minimumskrav for en normal gennemførelse vil være til stede.

“SPOTs kulturpolitiske formål er ikke alene at samle publikum om musikken, men også at give de nye danske sangskrivere og musikere et fagligt mødested og en promotion-platform, der kan booste deres karrierer både nationalt og internationalt. Den nye danske musik, vores store musikinteresserede publikum og vores internationale gæster fortjener ikke at blive sprunget over endnu en gang”, udtaler SPOT Festivals leder, Gunnar K. Madsen.

Bestyrelsen bag SPOT bakker ligeledes op om flytningen, der kan være med til at give en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til branchen, samt vise fremtiden for dansk musik og hvordan vi kommer videre.

“Vi glæder os alle til at mødes igen og gøre det, SPOT handler om – nemlig at se ind i fremtiden for musikken, og gerne med noget mere sikkerhed end vi kan lige nu. Vi skal se, hvor musikken står efter krisen, og hvordan vi kommer videre ind i en fremtid, der måske er anderledes end før, men forhåbentlig meget lysere end det seneste år,” lyder det fra bestyrelsesleder Mads Dahl. 

Vi glæder os til at se jer i Aarhus den 16. – 17. september 2021.

Alle billetholdere er informeret via Safeticket. Har du spørgsmål, eller har du ikke modtaget den direkte mail, kan vi kontaktes på billet@spotfestival.dk.

New date: SPOT 2021 moves to September 16th – 17th

The newest names and talents in the Danish music business have lost an unseen amount of progress and momentum regarding the visibility of their music in the past year. The loss of opportunities to play in front of a live audience is both demoralizing and damaging for the development of a career.

That is why SPOT will do anything to avoid a cancellation of this year’s festival. And as a result, SPOT 2021 will be moved to after the summer holiday, more precisely Thursday the 16th and Friday the 17th of September where we have a reasonable hope and believe that the political demands for a normal completion of SPOT will be met.

“SPOT’s cultural political purpose is not alone to gather an audience around the music but also to give new Danish songwriters and musicians a professionally meeting place and a promotion platform which can help boost their career both nationally and internationally. The new Danish music, our big audience and our international guests doesn’t deserve to miss out on yet another festival,” tells leader of SPOT Festival, Gunnar K. Madsen.

The SPOT board also also shows support for the move of the festival which can give a much needed boost to the business, display the future of Danish music and how we move on from the pandemic.

“We are all looking forward to meeting again and doing what SPOT is all about – seeing into the future of music and preferably with more security than the business has right now. We have to see where the music industry stands after a crisis and how we move forward into a future, possibly different than before, but hopefully much brighter than the past year has been,” says chairman of the board, Mads Dahl.  

We are looking forward to seeing you in Aarhus at september 16th and 17th 2021. 

All ticket holders have been informed via Safeticket. For more questions regarding tickets, please contact us at billet@spotfestival.dk