Søren Krogh Thompson

Udpeget af MXD
Udpegningsperiode: 2017 – 2021

  • Chef for Playground Music gennem 15 år
  • Aktiv i MPO, Gramex, IFPI, MXD-bestyrelserne
  • Har arbejdet i Advice Media & Marketing som ansvarlig for redaktion, produktion, distribution og konceptudvikling
  • Uddannet på Handelshøjskolen i Aarhus