Ethel-prisen blev torsdag uddelt for første gang under åbningen af SPOT 2017.

Prisen blev stiftet af Pia Rasmussen – en på alle måder central person i det tidlige kvindemusikmiljø, som opstod i 1970’erne. Hun var hele sit liv optaget af kvindelige musikeres forhold. Før sin alt for tidlige død i december sidste år, testamenterede hun en del af sine midler til en pris, der kunne fortsætte hendes arbejde et stykke tid endnu. Prisen opkaldte hun efter den engelske komponist, forfatter og feminist Ethel Smyth, hvis kunstneriske liv var præget af en kamp for anerkendelse af kvindelige komponister.

Prisen består af en “Ethel” – en skulptur udført af billedhuggeren Malene Bjelke – og en check på 25.000 kr.

Udvælgelseskomitéen har i år valgt musiker og formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, Kristina Holgersen (t.v. på foto sammen med Charlotte Rørdam Larsen fra priskommitéen i forbindelse med prisoverrækkelsen)

Udover at gøre indtryk med sine mange musikalske projekter, var Kristina Holgersen i 2011 initiativtager til en kortlægning af kønsbalancen i rytmisk musik, og dokumentationen fik stor betydning for kulturpolitikkens indhold de følgende år. Undervejs i sin karriere har hun siddet i adskillige råd, nævn og bestyrelser, hvor hun har fremmet balance – både i handling og politik, via sit væsen og som rollemodel.

Om udvælgelsen af Kristina Holgersen siger priskomitéen:

”I priskomitéen var der bred enighed om, at Kristina Holgersen skulle have prisen for sit solidariske engagement. Hun er simpelthen solidarisk på tusind planer: Hun er en engageret kunstner, der efterlader spor, og som insisterer på at forfølge utraditionelle og undersøgende kunstneriske idéer. Gennem sine mange samarbejder med kvindelige kunstnere baner hun vejen for andre kvinder. Hendes musik er original og udtrykker rummelighed og forståelse for hele det musikalske spektrum, og med sit store og langvarige arbejde for kønsbalancen i musik, mener vi, at hun er selvskreven til at være den første, der modtager Ethel-prisen.”

Om Ethel-prisen: Prisen uddeles til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for at fremme vilkårene for kvindelige musikere, og på den måde at have været med til at fremme kønsbalancen og diversiteten i det danske musikliv. Det være som aktiv politisk rollemodel, ved at italesætte kønsbalancen i musiklivet eller ved at arbejde for ligestilling og diversitet som skribent, forsker, booker eller andre af musikkens gatekeepere. Prisen er ikke en elitepris, men en politisk pris, og derfor vægtes den påvirkning, prismodtageren har gjort på ligestillingen mellem kønnene.

Om Pia Rasmussen: Komponist, musiker og lektor i musikvidenskab Pia Rasmussen var en central figur i 70’erne og 80’ernes kvindemusikbevægelse og spillede bl.a. i bandet Søsterrock, og underviste også på de første kvindemusikstævner. Senere lavede hun materiale til elementær klaverskole, komponerede musik til dokumentarfilm, teaterstykker og kortfilm – bl.a. “Pigen i havnen” og “Korrespondenten” (begge af instruktør Katrine Borre) og børneteaterforestillingen “Skab” fra Vores Teater i Helsingør.

Om Kristina Holgersen: Har som komponist og musiker blandt andet sat musik til Helle Helle-tekster og kunstværker, og har flere udgivelser bag sig som musiker, både solo og som frontfigur i bandet The Salad Days. Har siddet i en række bestyrelser og udvalg, blandt andet ROSA – Dansk Rock Samråd, DPA – Danske Populær Autorer og er i øjeblikket formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

Priskomitéen består af:
Gunnar K. Madsen, Leder, ROSA
Charlotte Rørdam Larsen, Lektor i Musikvidenskab, AU
Bjarke Svendsen, Daglig leder af Copenhagen Jazzhouse
Mette Bjarløv, Ethel-prisens bestyrelse
Eva Brems, Ethel-prisens bestyrelse

Yderligere henvendelse til:
SPOT Festival/ROSA – Dansk Rock Samråd: Gunnar Madsen – tlf. 2099 8444

På billedet: Kristina Holgersen (t.v.) sammen med Charlotte Rørdam Larsen fra priskommitéen. (Foto: Allan Niss)