Bestyrelsen

Formand
Piet Breinholm Bendtsen, personligt medlem

Næstformænd
Lena Brostrøm Dideriksen, DAF – Dansk Artist Forbund
Anders Laursen, DMF – Dansk Musiker Forbund

Medlemmer:
Jørgen Thorup, DPA – Danske Populær Autorer
David Karlsson, ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
Turid Nørlund Christensen, DJBFA – Komponister og Sangskrivere
Søren Krogh Thompson, MXD – Music Export Denmark


Vedtægter

Hent vedtægter for SPOT Festival


Årsrapporter

2016
2015
2014
2013